• Trick

    Cara Menenangkan Hati Menurut Islam

     Cara Menenangkan Hati Menurut Islam. Saudara – saudariku yang dimuliakan Allah. Pada dasarnya tak ada seorang pun yang terlepas dari masalah kehidupan. Itulah sunatullah yang berlaku di dunia. Kekayaan, pangkat dan kedudukan takkan mampu menghalangi manusia dari suatu masalah.        Namun, Islam memberikan penyelesaian terhadap masalah yang menjadi tekanan hidup itu agar hati menjadi tenang dan jiwa menjadi tenteram. Tak ada istilah stress atau kecewa bagi seorang Mukmin, karena Islam telah memberikan penyelesaian untuk menghadapi suatu masalah dalam kehidupan sehingga hati menjadi tenang.        Sebenarnya banyak cara untuk menenangkan hati ketika gelisah atau menghadapi masalah, namun dibawah ini ada beberapa cara untuk menenangkan…